Välj fönster som passar husets stil

Du kan själv designa och anpassa dina nya fönster med kulör, former, spröjsar och mittposter. Men vad passar bäst? Vi rekommenderar alltid att försöka efterlikna originalet så mycket som möjligt, det finns en tanke bakom byggarens fönsterval en gång i tiden. Att till exempel ta bort spröjs eller sätta ett stort fönster utan glasdelande mittposter kan kännas malplacerat. Här går vi igenom olika byggstilar som förekommit genom åren.

Allmoge, fram till 1850

Allmogehus är byggda i den rustika sil som var vanlig i det svenska bondesamhället. De har symmetriska fasader och fönster med mittpost och spröjs som delar upp fönsterna i fyra eller sex rutor. Ska du byta fönster i ett allmogehus är träfönster från SP Fönster alternativt kulturfönster från Lingbo Fönster det givna valet.

Villaromantik, 1870-1890

Husen byggdes ofta med torn och fritt placerade fönster. Även här var fönsterna indelade i mindre rutor med hjälp av spröjs och råden vid fönsterbyte är densamma som vid allmogehus, SP Fönster eller Lingbo Fönster är det som gäller.

Jugend, 1890-1910

Nu börjar det komma lite mer friare och organiska former, vilket bland annat kan ses i att fönsterna ibland har en bågformad överdel. Både mitt- och tvärposter är vanliga. Det var populärt att ha mindre, spröjsade vädringsfönster upptill i fönsterkarmen och låta de stora glasen vara utan spröjs. Fram till 1900-tal var fönsterna ofta mörka, mörkbruna, brunt eller grönt. Även här rekommenderar vi SP Fönster eller Lingbo Fönster.

Nationalromantik, 1910-1920

Byggstilen uppstod som en nostalgisk protest mot modernismen och husen byggdes med inspiration av bland annat vasatidens slott och stormaktstidens barock. I städerna byggdes husen ofta i tegel eller med puts. Villor hade vanligen fasader i tjärat eller rödmålat trä. Fönsterna med denna sil hade tätsittande spröjs och såväl fönster som foder och knutar målades vita, bruna eller gröna. Här rekommenderar vi SP Fönster, antingen rena träfönster eller med mattlackerad aluminium utvändigt.

Nordisk klassicism, 1920-1940

Under denna tid sökte man ett starkare formspråk utifrån 1700-talet ideal. Det var populärt med trä, locklistpaneler och så kallade oxögon - det vill säga små runda eller elipsformade fönster. Även halvrunda fönster var vanliga. De större fönsterna hade mittpost och spröjs som delade in glaset i kvadratiska rutor. Här rekommenderar vi antingen kulturfönster eller modernare träfönster.

Funkis, 1930-1950

Under 1920-talet började arkitekter runt om i världen använda nya formspråk och ritade byggnader utifrån deras funktion. Husen fick släta fasader, platta tak och kubliknande former. Nu valdes fönster utan spröjs och de placerades ibland i hörn. Fönstren hade ofta stående poster, men ni var det inte alls säkert att de placerades i mitten. Till funkishus är det enklare att välja fönster, här vi du välja ett modernt träfönster med eller utan aluminiumbeklädnad. Vi rekommenderar Traryd Fönster eller SP Fönster.

Svensk funkis, 1950-1960

Funkisstilen i en hemvävd version. Fasaderna var ofta i tegel eller puts och på taken låg tegelpannor. Här blev det populärt med fönster som var lite förskjutna och med mittpost, men ingen spröjs. Först nu blev det populärt med större fönster för att släppa in mer ljus och de placerades ofta i vardagsrummen. Till denna stil rekommenderar vi Traryd Fönster. Även pvc-fönster funkar här.

Massproduktion, 1970-1980

Här har vi miljonprogrammets principer i småhusversion. Fram till 1970-talet hade fönster vit insida, men nu blir det populärt med laserade fönster. Nu blir det också vanligt med altandörrar och breda fönster i vardagsrummen. Här är Traryd Fönster det givna valet. Önskar du ett billigare alternativ kan pvc-fönster vara en lösning.

Individualism, 1980-tal och framåt

Här ser vi stora variationer, individualism och arkitektritade hus. De har ofta en funktionell och stram stil. Det är populärt med fönster i "fri form" samt fönster i olika former och storlekar. Rekommendationen är Traryd Fönster alternativt pvc-fönster.

Välj rätt fönstermaterial

Här går vi igenom skillnaderna mellan träfönster, aluminiumbeklädda och pvc-fönster.

Aluminiumbeklädda fönster

Se våra mest populära fönster. Aluminiumbeklädda fönster från Traryd Fönster.

Boka hembesök

Boka ett kostnadsfritt hembesök och få offert på just ditt kompletta fönsterbyte. Besöket tar normalt 45-60min.