Gdpr & integritetspolicy

Så här behandlar Optimalfönster AB dina personuppgifter

Vad är en personuppgift och vad innebär det att den behandlas?
En personuppgift är all slags information som kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan t.ex. vara ett namn, ett personnummer eller ett telefonnummer. All behandling av en personuppgift som lämnas till Optimalfönster AB behandlas för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig som kund. Behandling sker också för att vi ska kunna efterleva den lagstiftning och andra relevanta regelverk som gäller för vår verksamhet. Dina personuppgifter kommer även att behandlas av våra uppdragstagare när dessa utför verksamhet som innefattar behandling av personuppgifter. Vi har bl.a. anlitat uppdragstagare för att utföra verksamhet avseende tillhandahållande av IT-system. Alla uppdragstagare som behandlar personuppgifter för vår räkning omfattas av personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande regelverk. Optimalfönster AB är som huvudregel alltid personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas.

Så behandlar Optimalfönster AB dina personuppgifter
Optimalfönster AB värnar om sina kunders, samarbetspartners och anställdas integritet och är mån om att alltid följa gällande dataskyddsregelverk. Var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör henne eller honom.

Varför Optimalfönster AB behandlar personuppgifter
Optimalfönster AB får dina personuppgifter i samband med att du träffar ett avtal med oss och när du lämnar dina personuppgifter till oss för bokning av hembesök och kundundersökningar.

Optimalfönster AB erhåller även personuppgifter i samband med anställningsförfaranden eller i samband med att leverantörsavtal ingås med oss där kontaktuppgifter till anställda hos leverantören finns angivna.

Optimalfönster AB behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra de avtal med kunder som Optimalfönster AB har ingått. Behandling sker också för att efterleva de regelverk som gäller för bolag generellt såsom bokföringsregler, samt regler som är specifika för vår verksamhet. Rätten att behandla personuppgifterna grundar sig på avtalet mellan den registrerade och Optimalfönster AB, på en rättslig förpliktelse eller på den registrerades samtycke. Optimalfönster AB kan även behandla personuppgifter som underlag för marknadsföring i form av t.ex. inbjudningar till event. Rätten att behandla dina personuppgifter vid marknadsföring grundar sig på en intresseavvägning som Optimalfönster AB genomför innan vi behandlar dina personuppgifter.

Dina rättigheter som registrerad
Är dina personuppgifter registrerade hos Optimalfönster AB har du som registrerad rätt att få information om vilka av dina personuppgifter som vi behandlar och att invända mot viss typ av behandling. Om du vill få information om vilka personuppgifter som behandlas kan du skriftligen begära uppgift om detta. Behandlar Optimalfönster AB dina personuppgifter på basis av samtycke har du alltid rätt att ta tillbaka ett sådant samtycke.

Vad har du för rättigheter som rör dina personuppgifter hos Optimalfönster AB
– Du har rätt att begära ut vilka uppgifter vi har om dig. Det gör du genom att beställa ett registerutdrag över dina personuppgifter.
– Du har rätt att korrigera de personuppgifter vi har om dig eller komplettera informationen. Du kontaktar då oss.
– Du har rätt att begära begränsning av viss behandling av dina personuppgifter.
– Du har rätt att få dina personuppgifter raderade.
– Du har rätt när det är tekniskt möjligt att få den information du själv har lämnat till Optimalfönster AB överförd till dig själv eller en annan aktör (s.k. portabilitet av dina personuppgifter).

Cookies
Vi använder cookies på vår webbplats för att vi anonymt ska kunna identifiera vilken enhet du använder och därmed förbättra din upplevelse av Webbplatsen.

Vad är en cookie?
En cookie är en liten textfil som sparas i din webbläsare. Den gör så att vårt system kommer ihåg din enhet när du besöker Webbplatsen nästa gång. Det är inga identifierbara personuppgifter som sparas i en cookie utan bara ett anonymt ID-nummer.

Varför använder vi cookies?
Vi arbetar hela tiden med att göra vår webbsida bättre. För att göra det använder vi Google Analytics för att analysera besökares beteende, helt anonymt och övergripande. Uppgifter om hur du använder vår webbsida skickas anonymt till Google. De uppgifter om beteende som samlas in bearbetas och inkluderas i statistiska rapporter om aktiviteten på webbsidan. Syftet är inte att titta på enskilda användares beteende utan att samla in statistiska upplysningar som t.ex. hur många användare har använt den översta navigationsnivån under den senaste veckan. Vi använder sedan dessa rapporter för att avgöra hur vi kan göra Webbplatsen bättre.

Visning av relevanta annonser
För att optimera vår marknadsföring använder vi tredjepartsannonsnätverk som Google Ads, Facebook och Instagram. Dessa använder tredjepartscookies.

Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?
Mottagare som är självständigt personuppgiftsansvariga:
Enligt lag är vi även skyldiga att lämna ut vissa personuppgifter till myndigheter som t.ex. Skatteverket.
Vid köp lämnas dina personuppgifter till våra leverantörer för att de ska kunna leverera köpet.

Personuppgiftsbiträden:
Dina personuppgifter kommer även att behandlas av våra uppdragstagare när dessa utför verksamhet som innefattar behandling av personuppgifter. Vi har b.la. anlitat uppdragstagare för att utföra verksamhet avseende tillhandahållande av IT-system samt för montering av de produkter du köpt av oss. Alla uppdragstagare som behandlar personuppgifter för vår räkning omfattas av personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande regelverk.

Vi tar dataskydd på stort allvar och värnar om dina rättigheter. Vi tar gärna emot dina frågor om hantering av personuppgifter.

Är du inte nöjd med den behandling som sker hos oss, har du alltid möjlighet att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Optimalfönster AB
Thure Carlssons Väg 2
294 35 Sölvesborg
E-post: info@optimalfonster.se
Telefonnummer: 0456-123 53