Facebook och Instagram: Tävlingsregler

Nedan finner du allmänna villkor och regler för Optimalfönster's Facebook- och Instagram-tävlingar. Genom att delta i tävlingen godkänner du våra Tävlingsvillkor samt samtycker till personuppgiftsbehandlingen.

Allmänna regler tävlingar på Facebook
1. Tävlingen organiseras utav Optimalfönster AB.
2. Tävlingarna är inte på något sätt sponsrade, främjande eller administrerade av Facebook.
3. Din Facebook-profil måste vara skapad i enlighet med Facebooks policys.
4. Vi förbehåller oss rätten att ta bort och anmäla bidrag som bedöms vara olagliga eller på annat sätt vara etiskt eller moraliskt stötande.
5. Genom att du delar ditt tävlingsbidrag överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till Optimalfönster AB. Detta innebär att samtliga dina rättigheter till bidraget upphör och att Optimalfönster AB får använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Optimalfönsters normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.
6. Vinnaren utses av en jury hos Optimalfönster. Juryn väljer ut vinnaren baserat på bidraget alternativt genom lottning, vad som gäller ska framgå i respektive tävling. Beslutet kan inte överklagas.
7. Vinnaren annonseras på Facebook-sidan av Optimalfönster genom ett svar på vinnarens bidrag.
8. Vinnaren behöver svara/kontakta Optimalfönster inom 14 dagar efter utannonseringen av vinnaren. Vinnaren behöver meddela fullständigt namn, adress samt kontaktuppgifter.
9. Kontaktar inte vinnaren Optimalfönster inom den angivna tiden är juryn fria att utse en ny vinnare. Priset skickas inom 30 dagar.
10. Vinsten kan inte tas ut i kontanter och inte bytas till andra produkter. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
11. Optimalfönsters anställda eller dess närstående får inte delta i tävlingar.

Allmänna regler tävlingar på Instagram
1. Tävlingen organiseras utav Optimalfönster AB.
2. Tävlingarna är inte på något sätt sponsrade, främjande eller administrerade av Instagram.
3. Din Instagram-profil måste vara skapad i enlighet med Instagrams policys. Fejkprofiler får ej delta i tävlingarna.
4. Vi förbehåller oss rätten att ta bort och anmäla bidrag som bedöms vara olagliga eller på annat sätt vara etiskt eller moraliskt stötande.
5. Genom att du delar ditt tävlingsbidrag överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till Optimalfönster AB. Detta innebär att samtliga dina rättigheter till bidraget upphör och att Optimalfönster AB får använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Optimalfönsters normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.
6. Vinnaren utses av en jury hos Optimalfönster. Juryn väljer ut vinnaren baserat på bidraget alternativt genom lottning, vad som gäller ska framgå i respektive tävling. Beslutet kan inte överklagas.
7. Vinnaren annonseras på vår Instagram-sidan samt genom ett svar på vinnarens bidrag.
8. Vinnaren behöver svara/kontakta Optimalfönster inom 14 dagar efter utannonseringen av vinnaren. Vinnaren behöver meddela fullständigt namn, adress samt kontaktuppgifter.
9. Kontaktar inte vinnaren Optimalfönster inom den angivna tiden är juryn fria att utse en ny vinnare. Priset skickas inom 30 dagar.
10. Vinsten kan inte tas ut i kontanter och inte bytas till andra produkter. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
11. Optimalfönsters anställda eller dess närstående får inte delta i tävlingar.

Allmänt om personlig information
Då vinnaren presenteras kommer namnet på vinnaren att tillkännages i Optimalfönsters sociala kanaler. Vinnarens bidrag kan även presenteras. Vinnarens personliga information kommer inte delas med tredje part. Optimalfönster kommer inte spara för att på annat sätt bearbeta dina uppgifter i samband med att du deltar i Optimalfönsters tävlingar.